Reklamácie a výmena tovaru

Výmena tovaru/vrátenie peňazí

Do 14 dní od prevzatia balíka máte možnosť odstúpiť od kúpnej zmluvy, súčasne máte nárok na výmenu produktu alebo na vrátenie peňazí. Oznámenie o odstúpení od zmluvy môžete spoločnosti predložiť s jednoznačným vyhlásením, z ktorého je jasné, že odstupujete od zmluvy. Oznámenie o odstúpení nám môžete poslať:

  • písomne na adresu spoločnosti,
  • v elektronickej podobe na info@bravocado.sk

Podanie vyhlásenia o odstúpení od zmluvy sa považuje za podané včas v prípade, ak ho pošlete v termíne určenom na odstúpenie od zmluvy.

Tovar je potrebné odoslať do 14 dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy.

Produkt, ktorý si prajete vrátiť alebo vymeniť musí byť nepoškodený, vrátený so všetkým príslušenstvom. V opačnom prípade bude žiadosť o vrátenie, resp. výmenu odmietnutá alebo vyriešená iba čiastočne. Použité kozmetické produkty nie je možné vrátiť.

Najneskôr do 14 dní od prevzatia balíka tovar pošlite na adresu: Lamaglama d.o.o., Šmartinska cesta 130, 1000 Ljubljana, Slovenia

V prípade výmeny tovaru vyplňte formulár: http://bit.ly/bravocado_sk

V prípade vrátenia tovaru vyplňte formulár: http://bit.ly/bravocado_sk2

Na balík napíšte viacmiestny číselný kód pre výmenu/vrátenie, ktorý obdržíte mailom po vyplnení formulára.

Zásielky bez kódu pre výmenu/vrátenie nie je možné identifikovať a Vaša žiadosť na výmenu/vrátenie nemusí byť spracovaná.

Náš e-shop v súčasnosti využíva a preferuje zásielky odosielané prostredníctvom Slovenskej pošty, preto odporúčame tovar odoslať doporučene, nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu na ceste ku nám. Zásielky odoslané na dobierku alebo zásielky do vlastných rúk neakceptujeme z dôvodu nemožnosti posúdenia stavu tovaru alebo poškodenia pri preprave. Náklady za odoslanie balíka hradí odosielateľ.

Do 30 dní od doručenia Vášho balíka na adresu firmy bude požiadavka pre reklamáciu/výmenu produktu spracovaná a pošleme Vám nový produkt. V prípade vrátenia produktu bude požiadavka spracovaná do 14 dní od doručenia balíka na adresu firmy.

K omeškaniu spracovania môže dôjsť v prípade, ak nebudú splnené vyššie uvedené podmienky reklamácie (vyplnený reklamačný formulár); vyplnený nesprávny reklamačný formulár; uvedené nesprávne údaje v reklamačnom formulári: adresa, číslo účtu v IBAN tvare a pod.

Reklamácie

V prípade, ak Váš produkt nefunguje správne, môžete si uplatniť záruku. Na všetky elektronické prístroje v našej ponuke sa vzťahuje 24 mesačná záruka.

Záruka neplatí v prípade:

  • fyzického poškodenia,
  • opotrebenia používaním,
  • porúch, ku ktorým došlo z dôvodu nesprávneho, neprimeraného a nedbalého používania výrobku.

V prípade reklamácie je potrebné vyplniť formulár pre výmenu produktu: http://bit.ly/bravocado_sk

Tovar musí byť vrátený so všetkým priloženým príslušenstvom. V opačnom prípade môže byť žiadosť o reklamáciu odmietnutá alebo vyriešená iba čiastočne.

V prípade reklamácie výrobok zašlite na adresu: Lamaglama d.o.o., Šmartinska cesta 130, 1000 Ljubljana, Slovenia

Na balík napíšte viacmiestny číselný kód pre reklamáciu, ktorý obdržíte mailom po vyplnení formulára.

Zásielky bez kódu pre výmenu/vrátenie nie je možné identifikovať a Vaša žiadosť na výmenu/vrátenie nemusí byť spracovaná.

Náš e-shop v súčasnosti využíva a preferuje zásielky odosielané prostredníctvom Slovenskej pošty, preto odporúčame tovar odoslať doporučene, nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu na ceste ku nám. Zásielky odoslané na dobierku alebo zásielky do vlastných rúk neakceptujeme z dôvodu nemožnosti posúdenia stavu tovaru alebo poškodenia pri preprave. Náklady za odoslanie balíka hradí odosielateľ.

Do 30 dní od doručenia Vášho balíka na adresu firmy bude požiadavka pre reklamáciu/výmenu produktu spracovaná a pošleme Vám nový produkt.

K omeškaniu spracovania môže dôjsť v prípade, ak nebudú splnené vyššie uvedené podmienky reklamácie (vyplnený reklamačný formulár); vyplnený nesprávny reklamačný formulár; uvedené nesprávne údaje v reklamačnom formulári a pod.